Samenstelling Nationale Raad

De Nationale Raad is het enige orgaan dat de Orde van Architecten wettelijk kan vertegenwoordigen.

De Nationale Raad telt twintig leden. Ze wordt samengesteld uit de tien afgevaardigden van de provinciale raden en de tien door de Koning benoemd leden die het architectuuronderwijs en de architect-ambtenaren vertegenwoordigen.

Het voorzitterschap wisselt om de 3 jaar, na verkiezingen, tussen de 2 taalvleugels.

Bij de verkiezingen van 2023 hebben de leden van de Nationale Raad Jos Leyssens verkozen tot voorzitter.

Hieronder vindt u de huidige samenstelling van de Nationale Raad (mandaatperiode 2024-2026).

Leden afgevaardigd door de provinciale raden van de Orde

Gewone raadsleden

Plaatsvervangende raadsleden

Jos Leyssens

Voorzitter

Afgevaardigde van de Raad van Brussel-Hoofdstad en Vlaams-Brabant

Carine Cappelle

Francis Metzger

Vicevoorzitter

Afgevaardigde van de Raad van Brussel-Hoofdstad en Waals-Brabant

Julien Barrère

François-Michel Brismoutier

Afgevaardigde van de Raad van Namen

Patricia Lechien

Philip Adam

Afgevaardigde van de Raad van Oost-Vlaanderen

Katrien Depré

Damien Hublet

Afgevaardigde van de Raad van Luxemburg

Julie Roland

Jean-Yves Jehoulet

Afgevaardigde van de Raad van Luik

Laurie Contor

Jean-Pierre Navez

Afgevaardigde van de Raad van Henegouwen

Manuele Pirrello

Guido Callens

Afgevaardigde van de Raad van West-Vlaanderen

Wesley Lanckriet

Ronny Custermans

Afgevaardigde van de Raad van Limburg

Evie Favoreel

Catherine De Bie

Afgevaardigde van de Raad van Antwerpen

Herman De Backer

Leden benoemd door de Koning

 

Nederlandstalig officieel gesubsidieerd onderwijs

Jo MEERS

Franstalig officieel gesubsidieerd onderwijs

Pascal SIMOENS

Nederlandstalig gesubsidieerd vrij onderwijs

Dag BOUTSEN

Franstalig gesubsidieerd vrij onderwijs

Marcelle RABINOWICZ

Nederlandstalig officieel universitair onderwijs

Jan MOENS

Franstalig officieel universitair onderwijs

Nicolas VAN OOST

Nederlandstalige federale ambtenaren

Nicole VEREEKEN

Franstalige federale ambtenaren

Nathalie Huygens

Nederlandstalige gemeentelijke of provinciale ambtenaren

Franstalige gemeentelijke of provinciale ambtenaren

Sylvie MAZARAKY

Rechtskundige bijzitter

André TULCINSKY

Plaatsvervangend rechtskundige bijzitter

Johan BOON