Samenstelling Nationale Raad

De Nationale Raad is het enige orgaan dat de Orde van Architecten wettelijk kan vertegenwoordigen.

De Nationale Raad telt twintig leden. Ze wordt samengesteld uit de tien afgevaardigden van de provinciale raden en de tien door de Koning benoemd leden die het architectuuronderwijs en de architect-ambtenaren vertegenwoordigen.

Het voorzitterschap wisselt om de 3 jaar, na verkiezingen, tussen de 2 taalvleugels.

Bij de verkiezingen van 2020 hebben de leden van de Nationale Raad Philippe Meilleur verkozen tot voorzitter.

Hieronder vindt u de huidige samenstelling van de Nationale Raad (mandaatperiode 2021-2023)

Leden afgevaardigd door de provinciale raden van de Orde

Gewone raadsleden

Plaatsvervangende raadsleden

Philippe MEILLEUR

Voorzitter
Afgevaardigde Raad Luik

Patrick Leclercq

Jan MELIS

Ondervoorzitter
Afgevaardigde Raad Antwerpen

Peter Van Bragt

Philip ADAM

Afgevaardigde Raad Oost-Vlaanderen

Katrien Depré

Sébastien MOUFFE

Adjunct-secretaris
Afgevaardigde Raad Namen

Hélène Lacroix

Francis METZGER

Afgevaardigde Raad Waals-Brabant en

Brussel-Hoofdstad

Thierry Mertens

Bram BIJNENS

Afgevaardigde Raad Limburg

Josianne Smeets

Jan TYVAERT

Afgevaardigde Raad West-Vlaanderen

Annelies Vancraeyvelt

Jean-Pierre NAVEZ

Afgevaardigde Raad Henegouwen

Albane Nys

François BEFFE

Afgevaardigde Raad Luxemburg

Elodie Chantine

Marc HENDRICKX

Afgevaardigde Raad Vlaams-Brabant en

Brussel-Hoofdstad

Secretaris

Carine Cappelle

 

Leden benoemd door de Koning

 

Nederlandstalig officieel gesubsidieerd onderwijs

Jo MEERS

Franstalig officieel gesubsidieerd onderwijs

Pascal SIMOENS

Nederlandstalig gesubsidieerd vrij onderwijs

Dag BOUTSEN

Franstalig gesubsidieerd vrij onderwijs

Marcelle RABINOWICZ

Nederlandstalig officieel universitair onderwijs

Jan MOENS

Franstalig officieel universitair onderwijs

Nicolas VAN OOST

Nederlandstalige federale ambtenaren

Nicole VEREEKEN

Franstalige federale ambtenaren

Nathalie HUYGENS (penningmeester)

Nederlandstalige gemeentelijke of provinciale ambtenaren

Franstalige gemeentelijke of provinciale ambtenaren

Sylvie MAZARAKY

Rechtskundige bijzitter

André TULCINSKY

Plaatsvervangend rechtskundige bijzitter

Johan BOON